#psib
04/07/2015
Discurs constitució del Consell de Mallorca 2015-2019

Honorable President del Consell de Mallorca, Presidenta del Govern de les Illes Balears, Batle de Palma, Batles, Batlesses, Regidors i Regidores, Consellers i conselleres, autoritats. Mallorquins i mallorquines, El primer que pertoca avui, és donar l'enhorabona al President Miquel Ensenyat: Enhorabona! Aquests són dies intensos, dies que recordarem d’aquí a molts...
29/06/2015
Un nou futur per Mallorca

Els socialistes de Mallorca hem validat al Consell Polític l'acord de governabilitat del Consell de Mallorca per als propers quatre anys. Han estat unes setmanes intenses de converses marcades pel bon ambient, la generositat dels partits polítics que ens hem assegut a la taula de negociació i, sobretot, per les ganes de posar en marxa una institució que doni resposta a...
01/06/2015
Un acord per Mallorca

És temps de consensos. Així ho han decidit els mallorquins i les mallorquines a les urnes el passat 24 de maig de 2015. La ciutadania ens ha enviat un missatge sobre la necessitat de l'enteniment, el diàleg i l'acord entre les forces d'esquerres d'aquesta terra, per aconseguir una sortida més justa i solidària de la crisi que encara ens afecta. Des del...
17/05/2015
Mallorquí i socialista

Des de fa temps, he tingut l’oportunitat de reflexionar sobre la coincidència de dos fets que marquen la meva vida política, personal i familiar. El primer, i més obvi, és el fet de ser Mallorquí però, sobretot, sentir-me i entendre la mallorquinitat a la nostra illa, l’any 2015. I el segon, és el fet de militar en el Partit Socialista...
08/05/2015
Règim Especial de les Illes Balears (4 de 4)

Al mateix Estatut d’Autonomia de 2007, a la disposició addicional sisena es crea el Règim especial insular de les Illes Balears. Defineix que una llei de les Corts Generals ha de regular el règim especial balear, que ha de reconèixer el fet específic i diferencial de la insularitat. L’Administració general de l’Estat ha d’ajustar...
20/04/2015
Inversions de l’Estat a les Illes Balears (3 de 4)

Amb l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears per part del govern socialista de José Luís Rodríguez-Zapatero, es fixa a la disposició transitòria novena que la inversió de l’Estat s’ha d’establir atenent la inversió mitjana per...
14/04/2015
El model de finançament de les Illes Balears (2 de 4)

Actualment, el model de finançament vigent és el que és regula a la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. Aquest model fou aprovat l’any 2009 pels Presidents...
11/04/2015
Memòria històrica a Porreres

  El Partit Socialista de les Illes Balears, un any més, ha estat present a l'acte d'homenatge, de recordança, de memòria d'uns mallorquins, d'uns ciutadans, que van pagar amb la seva vida la defensa d'uns valors que, tanmateix, passats els anys, són els valors sobre els que hem construït la nostra societat democràtica. Actes com aquests ens han de...
06/04/2015
El sistema de finançament i les balances fiscals (1 de 4)

Pot ser molts pensaran que no es tracta d’un assumpte que afecti directament a les competències de la institució que aspiro a presidir a mitjans de 2015, el Consell de Mallorca. Pot ser, alguns creuran que ja hi tornam a ser amb la pretensió de confondre els ciutadans amb la presentació de normatives, xifres, ràtios i/o comparatives que asseguren que els...
26/03/2015
Un equip per reactivar el Consell de Mallorca

Vivim un nou temps, una nova manera de fer política. El Partit Socialista ha sabut escoltar el missatge de la ciutadania i ha actuat en conseqüència: hem celebrat primàries per elegir els candidats i candidates a les principals institucions i hem elaborat els programes electorals de forma oberta a tota la ciutadania i comptant amb la participació de tothom. Ara...
03/03/2015
#tufasmallorca

...
02/03/2015
Presentació: www.projectepermallorca.com

Mallorca necessita un projecte per donar resposta a les necessitats actuals i per definir el que volem ser, el que ha de ser la nostra illa, la nostra societat, els propers anys, un projecte que s’ha d'impulsar necessàriament des del Consell de Mallorca. Els socialistes volem plantejar el projecte de canvi des del Consell. La pretensió de voler transformar la realitat des del...