#tots
26/04/2015
Educació i desigualtat

Si partim de la convicció de que l’educació no només es cosa de l’escola sinó que és una responsabilitat de tota la societat, veurem que parlam de qualque cosa més que d’aprendre conceptes, números o llengües.

Es clau entendre l’educació com a l’eina que té la nostra societat per aportar eines, capacitats i recursos per als futurs ciutadans que han de liderar la nostra societat: els nins i nines d’avui.

¿I quines son aquestes eines? El respecte, la tolerància, la reflexió, l’opinió, l’expressió, la crítica, la responsabilitat....

Per evitar desigualtats socials futures cal invertir en educació, i per garantir l’accés a l’educació hem d’invertir en polítiques encaminades a minvar els efectes de les desigualtats. És un cercle que s'alimenta a ell mateix, un peix que es menja la coa però que en lloc d'emmagrir, creix i torna fort i saludable.

Des del Consell de Mallorca i com he comentat en un article anterior, crec que s'han de prioritzar fer polítiques d'igualtat i dotar els serveis socials dels projectes i plans necessaris per minvar les desigualtats socials que fan que nins i nines en risc d'exclusió social, per exemple, puguin tenir accés a un servei d’educació de qualitat.

Vet aquí la clau per garantir el futur dels nostres fills: educar per a la igualtat. I aquí l'administració insular ha de ser protagonista impulsant polítiques d'integració, joves, menors, família i atenció a l’exclusió.

Com sempre, al costat i servei dels ajuntaments de Mallorca que són les administracions que més coneixen i pateixen de primera mà els efectes de les desigualtats socials.

Apostem per l'educació dels infants que són i han de ser el futur en el camí cap una societat més justa, més tolerant i, per tot plegat, amb més èxit escolar, un societat, en fi, més educada en valors. 


Etiquetes/Tags: #cultura #educacio #persones #igualtat
Comparteix a: Facebook Twitter Google+ E-mail Altres