#tots
20/04/2015
Inversions de l’Estat a les Illes Balears (3 de 4)

Amb l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears per part del govern socialista de José Luís Rodríguez-Zapatero, es fixa a la disposició transitòria novena que la inversió de l’Estat s’ha d’establir atenent la inversió mitjana per càpita efectuada a les comunitats autònomes de règim comú.

Això suposa una inversió anual en un termini màxim de 7 anys (2008-2014) de 400 milions d’euros anuals, és a dir, un total de 2.800 milions d’euros executats al acabar el període. En cas de que en un anys no s’executessin els 400 milions, la quantitat no executada passa a l’any següent.

Per atendre aquest compromís inversor, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de proposar al Ministeri d’Economia i Hisenda els convenis oportuns per a l’execució dels programes i les accions estatals sobre R+D+I, transports, ports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs naturals i infraestructures turístiques.

Abans de l’aprovació del nou Estatut, la mitjana de les Inversions de l’Estat a les Illes Balears del 1996-2003 fou de 167 milions d’euros.


Etiquetes/Tags: #consell #finançament #psib
Comparteix a: Facebook Twitter Google+ E-mail Altres