#tots
14/04/2015
El model de finanšament de les Illes Balears (2 de 4)

Actualment, el model de finançament vigent és el que és regula a la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. Aquest model fou aprovat l’any 2009 pels Presidents socialistes José Luís Rodríguez-Zapatero i Francesc Antich Oliver.

Mitjançant aquesta eina la CAIB reb recursos per garantir la prestació dels serveis bàsics de l’educació, la sanitat i els serveis socials.

Amb el model de finançament de 2009 la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es situa en termes de finançament a la mitjana nacional. Això es garanteix a la Disposició addicional tercera. Resultat de l’aplicació del Fons de competitivitat i del Fons de Suficiència.

El model anterior al de 2009, fou aprovat pel President José Maria Aznar l’any 2001 i provocava que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es situés en termes de finançament 21 punts per davall de la mitjana nacional...


Etiquetes/Tags: #consell #finanšament #psib
Comparteix a: Facebook Twitter Google+ E-mail Altres