#tots
08/05/2015
Règim Especial de les Illes Balears (4 de 4)

Al mateix Estatut d’Autonomia de 2007, a la disposició addicional sisena es crea el Règim especial insular de les Illes Balears.

Defineix que una llei de les Corts Generals ha de regular el règim especial balear, que ha de reconèixer el fet específic i diferencial de la insularitat.

L’Administració general de l’Estat ha d’ajustar les seves polítiques públiques a la realitat pluriinsular de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especialment en matèria de transports, infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient, turisme i pesca.

I per garantir-ho ha de regular un instrument financer que, amb independència del sistema de finançament de la comunitat autònoma, doti els fons necessaris per aplicar-lo.

Fins a dia d’avui, aquest instrument de finançament no s’ha desenvolupat. Un bon exemple de les mesures que podria incloure el Règim Especial és la bonificació del bitllet de transport per compensar els costos de la insularitat als residents de les Illes Balears. En l’actualitat es regula a través de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat i tots hem patit canvis els darrers anys (la bonificació era del 50%, després del 30% i ara del 50%).


Etiquetes/Tags: #consell #finançament #psib
Comparteix a: Facebook Twitter Google+ E-mail Altres