#tots
20/03/2015
Les discapacitats i la inclusió des de les escoles

Aquest mandat els diferents responsables de la Conselleria d'Educació -n'hi ha hagut tants en 4 anys que no els puc anomenar a tots- per ordre del president Bauzá, clar, s'han dedicat a dinamitar el món educatiu amb batalles lingüístiques superades fa molts anys només per fer contents als sectors més reaccionaris dels seus votants. Mentre tant a les aules, els mestres feien filigranes per tirar endavant cursos que superaven tots els ràtios d'alumne per aula.

Dins aquest context, el PP s'oblida, un cop més, que dins les aules, a banda d'haver-hi nins i nines que poden triar llengües i religions, tenen altres necessitats bàsiques i molts d’altres problemes com per exemple la inclusió a l'escola. Pensam que incloure ha de ser una prioritat i “paraula i concepte clau” per qualsevol persona que hagi d'administrar la cosa pública.

Enlloc d'encendre batalles lingüístiques, s'ha de dotar a les escoles de tots els pobles dels equips de feina necessaris per assolir un objectiu com és l'escola inclusiva pels alumnes amb discapacitats. Només així els podem preparar perquè en el futur no pateixin discriminacions socials, només preparant-los de petits, podran optar a llocs de feina amb condicions d'igualtat, i només així, podran optar a la condició de ciutadania en condicions d’igualtat.

No és casualitat, és herència d'un passat que alguns volen que torni. Un passat que aparta a les persones amb discapacitat de la societat i els col·loca en centres d'educació especial. Pens que aquests centres només han d'estar reservats als alumnes que necessiten adaptacions curriculars molt significatives i no a qualsevol persona amb algun grau de discapacitat.

Per això, des del PSIB pensam que s'ha de millorar el suport i l’assessorament a les persones amb discapacitat en el sistema educatiu ordinari.

Ara quan les famílies amb infants escolaritzats amb alguna discapacitat demanen a les escoles per què la manca de recursos, la resposta no pot ser “és cosa de la Conselleria”. Això s'ha d'acabar. I s'ha d'acabar posant recursos des del Govern balear però també espais per millorar  la informació, el suport i l’assessorament a les famílies. I això, s’ha de fer des d’un Consell de Mallorca protagonista del que passa a Mallorca i als Mallorquins, en definitiva, un Consell proper i en contacte amb les escoles a través de les Corporacions Municipals.


Etiquetes/Tags: #cultura #educacio #persones #igualtat
Comparteix a: Facebook Twitter Google+ E-mail Altres