#tots
06/04/2015
El sistema de finanšament i les balances fiscals (1 de 4)

Pot ser molts pensaran que no es tracta d’un assumpte que afecti directament a les competències de la institució que aspiro a presidir a mitjans de 2015, el Consell de Mallorca.

Pot ser, alguns creuran que ja hi tornam a ser amb la pretensió de confondre els ciutadans amb la presentació de normatives, xifres, ràtios i/o comparatives que asseguren que els meus son els millors i els altres els pitjors, o que, fins i tot, tots som iguals.

El que és segur, és que com a ciutadà d’aquestes illes, amb vocació de liderar el projecte per Mallorca, i alhora, amb vocació de compartir un projecte de convivència solidari i de progrés amb la resta de ciutadans i ciutadanes d’Espanya, em sento en l’obligació d’entendre, difondre i promoure el coneixement de l’arquitectura del finançament de la nostra comunitat autònoma i el seu encaix amb la resta de comunitats.

L’arquitectura del finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) és fonamenta sobre tres eixos:

  1. Model de finançament
  2. Inversions de l’Estat a les Illes Balears
  3. Règim Especial de Balears

Amb les balances fiscals publicades a la mà, crec que és pertinent, demanar-nos si, efectivament per a les Illes Balears, és el mateix que governi el PSOE o el PP?

Anem a cercar la resposta en el detall de la qüestió.... Per defensar-ho, sovint ens parlen de les balances fiscals.

La balança fiscal és la diferència entre la despesa efectuada pel sector públic estatal en un territori i el volum d'ingressos fiscals que es generen en aquest territori.

Per tant, la balança fiscal reflecteix els imports del conjunt dels instruments que hem anunciat (model de finançament, inversions estatutàries i règim especial) i els contraposa als ingressos que es generen via imposts a les nostres illes.

De les 2 balances fiscals que s’han publicat fins al moment, les de 2008 amb dades de 2005 i les de 2014 amb dades de 2011, no recullen el nou model de finançament aprovat pels socialistes l’any 2009.

Malgrat tot, no cal esperar veure les noves balances fiscals per entendre que el nou model de finançament de 2009, negociat pel President Antich amb el President Zapatero, suposa uns 500 milions més anuals per a la gestió dels serveis públics autonòmics, basta mirar la secció d’ingressos del pressupost anual de 2015 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta situació ha estat reconeguda pel mateix Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, i pel CSIC mitjançant estudis específics fets pel professor Ángel de la Fuente.

El Govern del President Francesc Antich, amb l’equip econòmic del Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera, va desenvolupar el model de finançament que ens situa a la mitjana en el Sistema General de finançament, va acordar amb l’Estat l’execució de les inversions estatutàries des de l’any 2008 fins el 2014 a raó de 400 milions d’euros anuals i just va quedar desenvolupar el Règim Especial Balear.

És ben segur que tot això no és suficient i resta molt de camí per recórrer. Però, hom pot pensar el que hauria deixat de fer el President Bauzá si no disposés d’aquests 500 milions d’euros anuals? O que hauria hagut de retallar? Em venen al cap 1.000 projectes d’inversions per dinamitzar l’economia i crear llocs de treball amb 400 milions d’euros anuals...

És evident que en el moment que a les Illes Balears hem disposat d’un vertader Govern que defensa els interessos de les Balears i a Madrid, un Govern que entén les singularitats de les Illes Balears, veiem possible assolir el nostre projecte com a societat.

El camí per guanyar-nos el futur és la unió entorn al projecte per Mallorca, la política i el PSOE; n’estic convençut i per això hi treballam.

La realitat és que després de 4 anys de Govern de José Ramon Bauzá a les Illes Balears i de Govern de Mariano Rajoy a l’Estat, no hem avançat una passa en la millora del finançament dels Serveis Públics d’aquesta comunitat autònoma i, per tant, en la prestació d’aquests serveis als ciutadans de les Illes Balears.

Un mal finançament del Govern de les Illes Balears és una mala notícia per al Consell de Mallorca i per als Ajuntaments de les Illes, un mal Govern és una mala notícia per a les Illes Balears, un mal President és una mala notícia per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

En Pedro Sánchez, Secretari General del PSOE, el passat 19 de desembre, al sopar de Nadal dels Socialistes de Mallorca, ho va dir ben clar: “impulsaré un nou Règim Especial per a les Illes Balears”.

Es pot dir alguna cosa més que ens ajudi a entendre que la concepció d’Estat que té el PP i la del PSOE no és la mateixa? Es pot dir alguna cosa més per afirmar que no és el mateix per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que governi el PP o el PSOE?


Etiquetes/Tags: #consell #pressupost #hisenda #finanšament #economia #persones #psib #viu
Comparteix a: Facebook Twitter Google+ E-mail Altres